Die Possies het op 23 September, Erfenisdag, op velerlei wyses ons land se erfenis gevier. Wat nogals interessant was, was dat die leerders wat wel een of ander tipe tradisioneleklere aangehad het elkeen hulle eie verhaaltjie gehad het oor waarom hul so aangetrek het.


Savanah in gr 5 het in haar pragtige Afrika drag, gemeld dat sy juis so aangetrek het, om aan die verskillende kulture van Suid-Afrika erkenning te verleen. Van ons dameswerkers het ook in Erfenisdag gedeel en saam met juf Grethe geposeer vir ‘n foto.

Ons manne (en ‘n dame) het natuurlik eg aan die Suid-Afrikaanse tradisie gewissel tussen boere en jagters. Natuurlik moet ons nie die kamme in die kouse miskyk nie! Wie kan nog onthou van die dae met safaripakke en ‘n kam in die kouse om daardie Brylcreem kuiwe in toom te hou?

Tipies van die Suid-Afrikaanse mengelmoes van kulture het ons ook vir mnr Sakkie sy twee kinders gehad wat die Skotte en Boere verteenwoordig het. (Ek wonder nog altyd oor daardie noodsaaklik kledingstuk….?)

Nina in gr 3 het ook te fraai gelyk in haar Nederlandse voorstelling. Dit is tog waar ons Afrikaners ons wortels het! Ananda in gr 7 en Cara in gr 4 Nieke in gr 6
en juff Grethe en Jarine het ons laat terug dink aan die Voortrekkerdae van lang rokke met kappies.

Dit was ‘n baie opwindende dag waarin ons tradisies weer herleef het. Dankie aan elkeen wat ‘n rol daarin gespeek het.