Pret

FIETSTRAP TOT IN NAMIBIë

Op 18 Februarie het die ouers en onderwysers fiets gery … en nog ‘n bietjie gery … en daarna nog ‘n bietjie gery! Dit was ‘n baie prettige dag met musiek, fietse en baie kompeterende ouers.

Daar was ongeveer 120 deelnemers wat elkeen minstens 15 minute lank getrap het. Hulle het altesaam min of meer 5 ure lank getrap om na ons buurland, Namibië toe te ry. Dit is 1525km tot in Windhoek, maar ons ouers en onderwysers het nog harder gewerk en op die ou end 1597km getrap!

Die ouers het baie goed gedoen en was gereeld voor, maar die onderwysers het net-net gewen. Juffrou Maudé was die onderwyser wat die verste getrap het. Sy het oor die 80km getrap! Die onderwyser wat die vinnigste moeg geraak het was juffrou Benita, wat alles gereël het, Sy het 21 000 treë geloop voordat sy moes trap.

Ouers en onderwysers moes mense kry om hulle per kilometer te borg. Hulle kon enige iets tussen 50c en R100 borg, en jy kan nog steeds borg (sien inligting aan einde van artikel).

Die geld word direk in Willem Postma se Ontwikkelingstrust inbetaal ten bate van liefdadigheid asook die skool!

Die volgende was almal borge vir die fietstrap:
Midas Goldco Group
@Donaldson Filtration Solutions
SOR-Sports Performance Clinic
Accommodation-Cottonwood Guesthouse
First Choice Clover Way Better
Pick n Pay Preller Walk
Beats Event DJ
Fichardtpark Hoërskool
Frogfoot.

Trust Besonderhede
Willem Postma Ontwikkelingstrust
Bank: Absa
Rek nr.: 4073396610
Takkode: 632005
Verwysing: Fietstrap & Naam

Baie dankie aan elkeen wat deelgeneem het of bydraes gemaak het.