Kultuur

ERFENISDAG EN KOS INSAMELING

Willem Postma vier erfenisdag en samel terselfdertyd vir minderbehoeftiges nie-bederfbare voedsel in. In plaas daarvan dat leerlinge die gebruiklike geldjie betaal om gewone, ek bedoel tradisionele drag, te mag aantrek, het hulle een of ander tipe nie-bederfbare voedsel items gebring.